Regulamin

REGULAMIN SERWISU:

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy właścicielem strony http://intropoint.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.

1. Charakter i cele witryny http://intropoint.pl
Witryna http://intropoint.pl jest serwisem informacyjnym mającym na celu stworzenie bazy informacji o różnego rodzaju sprzęcie multimedialnym, projekcyjnym, biurowym itp.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Osoba, która pragnie dodać komentarz na http://intropoint.pl musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie komentarza.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny http://intropoint.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie http://intropoint.pl:
– zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
– akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
– zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
– zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis http://intropoint.pl zastrzega możliwośc blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

– nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

– nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

– nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby właściciel witryny http://intropoint.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie http://intropoint.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do właściciela witryny.

7. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że właściciel udostępnia witrynę http://intropoint.pl taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny http://intropoint.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

– Właściciel witryny http://intropoint.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

– Właściciel witryny http://intropoint.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn
W witrynie http://intropoint.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm. Właściciel witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

– zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

– zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

– zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Właściciela, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłaczenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny http://intropoint.pl
Zgadzasz się, że Właściciel serwisu http://intropoint.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

 

 

I. REGULAMIN FORUM

1. Jeżeli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na forum.
2. Zakaz umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp).
3. Zakaz umieszczania tego samego postu na kilku Forach.
4. Tematy niezgodne z tematyką danego Forum będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane.
5. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą kasowane.
7. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku patrz pkt 3.
8. Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża w jakiś sposób innych użytkowników.
9. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.
10. Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów (nie tylko w języku polskim). Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) itp słowach.
11. Na Forum nie można zamieszczać reklam innych For.
12. Sprawy typu „przyślij też do mnie na mój mail załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM). Posty tego typu będą usuwane.
13. Tylko Administrator, Moderatorzy i użytkownicy uprzywilejowani maja prawo tworzyć sondy.
14. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru.
15. Osoby działające na niekorzyść forum otrzymują bana.

II. BAN
1. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, ip lub i jedno i drugie.
2. Osoba, która ma bana nie może przeglądać Forum.
3. O zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkniętym dziale, tylko dla administracji.
4. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników.
5. Osoba, która po raz trzeci złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum.
6. Alternatywą bana (lżejszą wersja) jest forma nadzoru nad daną osobą, polegająca na potrzebie zatwierdzania wszystkich jej postów przez moderatora.

III. ADMINISTRATOR
1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.
3. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum (Inne tematy – WWW).
4. Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Użytkownik czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy http://intropoint.pl akceptuje poniżej opisane zasady Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Właściciel serwisu http://intropoint.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, bez powiadomienia Użytkowników.

Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis obowiązują aktualna zasady Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany przez właściciela serwisu nie wpływają na podstawową zasadę: serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityka Prywatności, właściciel witryny http://intropoint.pl prosi o rezygnację z użytkowania serwisu.

Dane Osobowe

Użytkownik korzystając z serwisu http://intropoint.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień Użytkownik może zostać poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Właściciel serwisu http://intropoint.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom , których dane kontaktowe uzyskał poprzez http://intropoint.pl. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. zmiany, promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis http://intropoint.pl
Informacje komercyjne filtrowane są prze wydawcę serwisu w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż dwa razy na tydzień.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy komentarzach, opiniach i innych materiałach związanych z serwisem http://intropoint.pl dostępne są dla wszystkich odwiedzających serwis. Właściciel serwisu nie posiada możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Żadne informacje oraz ceny podane w serwisie nie mają charakteru informacji handlowej.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu http://intropoint.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników http://intropoint.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.